Linki

Komisja Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl
Polska Izba Ubezpieczeń www.piu.org.pl
Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych www.pbuk.com.pl
Rzecznik Ubezpieczonych www.rzu.gov.pl
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny www.ufg.pl
Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych www.polbrokers.pl
Polska Izba Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych www.pibuir.r.pl
Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa www.ziph.gorzow.pl